Η βάση δεδομένων της επιστημονικής εταιρείας Micro & Nano


an image

Η βάση δεδομένων της Micro & Nano περιλαμβάνει δημοσιεύσεις και εργασίες που σχετίζονται με τον τομέα της Μικροηλεκτρονικής, της Νανοηλεκτρονικής και της Νανοτεχνολογίας. Στόχος της δημιουργίας της βάσης δεδομένων είναι η παροχή της δυνατότητας πρόσβασης σε σημαντικές πληροφορίες στους παραπάνω τομείς. Παράλληλα, στις σελίδες της βάσης δεδομένων ο αναγνώστης μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για τα μέλη της Micro & Nano και την επιστημονική δραστηριότητά τους, αλλά και Ερευνητικά Ινστιτούτα, Εργαστήρια και Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους σχετικούς τομείς. 

Ειδικότερα στα πεδία των Δημοσιεύσεων, των Εργασιών και των Μελών, η βάση δεδομένων σχεδιάστηκε έτσι ώστε να επιτρέπει την αναζήτηση ανάλογα με ένα πλήθος κριτηρίων όπως π.χ. ημερομηνία, όνομα συγγραφέα, όνομα επιβλέποντος εργασίας κλπ.